2012 Honor Roll of Donors

□ Scholarship
▲ Infrastructure

■ Research
★ General Fund

△Faculty
○ Voluntary Service

● International Exchange
♦ Others

Last Name Purpose
$500,000 and above
Leo KoGuan Foundation廖凯原基金会 □■△★
Patrick McGovern 
Jones Day Foundation △★
$250,000 to $499,999
J.T. Tai & Co. Foundation, Inc. □●
$100,000 to $249,999
Chen Hong □★
Singapore-China Foundation
Golden Agri-Resouces Ltd
$10,000 to $99,999
Foundation for the Future ■★
Henry & Tin Tan Educational Charitable Foundation  ■★
Xin Cheng Foundation
Du Honglin
Broadcom Foundation
Liao K. Kenneth 廖康雄
Choong & Hsia Foundation
WorldQuant Foundation □★
Wan Changsen
Liu Xiang 刘翔
$5,000 to $9,999
Liu Naili 刘莱莉
PKU AA of N. California
Woo Helen C. 胡余锦明
Fang S.W. David 方孝伟
Wu Gang George 吴刚
Zou Zhou 邹舟
$2,500 to $4,999
Goldman, Sachs & Co.
Ling C. Jack
Ye Xi 叶曦
Zou Gang 邹钢
Zhang Foundation
Chan T. Thomas
$1,000 to $2,499
Li Nathan 李严
Sheeta Global Tech Corp
Yu Fang Christine
Gao Feng 高峰
Liu Zongkun
Chevron □★
Chang Kelvin 张抗
Lee Ya Richard
MSCI Inc.
Wang Hongbin 王宏斌
Wong Hon-Keung Paul
Chu Naiming 储乃明
Wu Baojian 吴宝健
Huang Xin Christopher 黄鑫
Shi Xudong 施旭东 □♦ 
Chou Bilin
Liu Fong □♦ 
Bank of America
Huang Julie
Law Offices of Wei C. Wong
The M & D Foundation
Zhongkun Group, Inc.
Peng Chengbin
Chen H. Allen 
Zhang Huijuan
Zhao Jianping 赵建平
Chang Jin Gene 常劲
Yi Jinsheng 裔锦声
Ma Li
Xu Lin 徐琳
Jing Min James
Chai Ning 柴宁
Chen Qianhui Henry 陈前辉
Pan Qingqing Katie
Hsu Shu-Kan许淑淦
Xia Tingkang Jessie 夏廷康
Yuan Xinhong
Zhao Yan 赵燕
Ren Yanfang 任延方
Jiang Yanling 蒋燕玲
Chen Zheng 陈征
Li Zhong
$500 to $999
Dong Weijia 董维佳
Zeng Gang 曾钢
Merck ▲★
Peng Liang
Jiang Shaodong
Wang Ting 王艇
Qin Xiaoli 秦晓丽 □△
Fan Wei 樊伟
Lei Yang 雷扬
Chiang Steve
Zhao Ming 赵明
Han Songping 韩松平
Han Xiaozhe 韩晓哲
Qiu Zhibin 仇志斌
Genentech
Pfizer Foundation
Qualcom
Liu Aimin 刘爱民
Cao Bin 曹彬
Zhao Chao
Shi Guangji
Xia Guohua
Fu Guoliang 富国良
Jiang Hang 江航
Tong Hongsheng Sam 佟红胜
Li Huaixi 李怀玺
Chen Jie
Dong Jingyu Jenny 董京育
Liu Jingyu C.
Shen Kai 沈凯
Wu Liancun 吴连存
Wei Liqiong
You Ming 尤明
Yan Ni
Gao Ping 高平
Zhang Rongtian
Sun Shiaochi 孙肖琪
Chen Xiangqun 陈向群
Li Yihong 李仪红
Li Yongtong 李永彤
Fang Yu 房宇
Cheng Yuan 程沅
Chen Zhanping
$250 to $499
Ning Xiaohua 宁晓华
Liu Guiyang 刘贵阳
Chang Jingyu
Jiang Peng
Zhou Xinjin 周新津 □▲
Tong Ping 童平
Cui Shijun 崔世军
Yang Baoli 杨宝立
Qian Dapeng 钱大鹏
Zheng Lixin Lisa 郑立新
Liu Bing 刘兵
Zhou Liqiang
Zou Cheng 邹成
Li Chun
Hu Guangwen 胡光文
Yue Kaizhi 乐凯祉
Ge Xiaobin
Sun Jiazhi 孙加志
Zhao Qiong
Zhou Yaohui
$100 to $249
Wang Xinyang
Lee Julia 李中 ♦ 
GDF Suez Energy North America, Inc. □★
Zhang Lily 张丽
Zou Bende 邹本德
Wang Bingyan 王冰燕
Zhang Chi 张驰
Ho Chih-Ming
Liu Hongsheng 刘宏胜
Yang Huan 杨环
Li Jinbo 李锦波
Xie Jingfeng 解京丰
Moy Kwok Ming 梅国明
Li Leyu 李乐愚 □★
Lin Lin 林琳
Lin Ling 林玲
Huang Mingjuan
Tian Nian
Fan Shejun 樊社军
Gao Su 高速
Zhang Taotao 张陶陶
Jin Tian 靳田
Feng Xiahong 冯夏红
Wu Xiaodong
Chu Xiaohong 初晓红
Pan Xiaoxiao
Fan Xing 樊星
Cheng Xuejian 程学俭
Wei Yingfei 卫颖飞
Li Yinghong 李颖红
Xu Yu Katherine 徐昱
Huan Shuye 郇舒叶
Lou Xinyue Daniel
Microsoft
Ding Min 丁敏
Liu Wei
Oracle
Morgan Stanley
Ning Feng 宁峰 ♦ 
Lan Sikun 蓝思堃 ♦ 
Cai Yang 蔡扬 ♦ 
Pan Zhaoming ♦ 
Liu Han
Wells Fargo
Zhang Aijun Joyce
Zheng Bingzi
Bai Boming 白博明
Xia Donglan 夏冬岚
Hu Fangqi
Du Fenghe 杜凤荷
Liang Hui 梁慧
Wang Jian 王健
Xu Jiangyan Jean 许江彦
Sheng Jiangyun 盛江筠
Zhang Jinsong 张劲松
Li Li 李莉
Chen Ling 陈玲
Zhang Ling
Zhang Lixun
Shu Man 舒曼
Zhou Ping 周平
Chang Qiang
Xu Shaofan 徐少凡
Yu Tao
Zhang Xiaorong 张小荣
Zhu Xiaying 朱厦英
Fan Xinqing 范新青
Wang Xiuping 王秀平
Peng Yan 彭燕
Yang Yan
He Yong 何勇
Bai Yu 白玉
Zhao Yunhui 赵韵辉
Liu Zhi Qiang
Zhang Zhiyi 章志毅
$1 to $99
Yang Dawn 杨端
Ju Cecheng 琚泽程
Li Hui
Li Rui 黎芮
Deng Wulan
Guan Xiaopei 管晓培
Xu Xingxue 胡兴学
Zhang Xingzhong 张兴中
Liu Xinyan 刘昕燕
Ding Yong 丁泳
Wu Dali 吴大立
Shi Peizhe
Zhang Qingfeng