2006 Honor Roll of Donors

□ Scholarship

△ Endowment/Fund

〇 School/Department

◇ Research

★ Unrestricted

◆ Infrastructure

﹡ Matching Gift

■ Love Beida

● Others

Name Chinese Name Category Department Enrollment
$500,000 and above        
Leo Koguan Foundation ( USA ) 廖凯元基金会    
Kavli Foundation 科维理基金会    
         
$250,000 to 499,999        
J.T.Tai & Co. Foundation, Inc. 戴基金会 □◇    
         
$100,000 to 249,999        
Yoke Mo/Ngoc U Mo 毛李蕴玉    
Widjaja, Franky, Mr & Mrs. 黄荣年夫妇    
         
$25,000 to 49,999        
Choong, Philip/Choong, Hsia 钟赐贤 / 夏晓岚 □△    
GE Foundation 通用电气公司基金会    
         
$5000 to 9,999        
Patrick A. Randolph, Jr. Fund 帕特里克•伦道夫    
Wang, Sang S 王山 / 王家蓉    
Zou, Zhou 邹舟 Physics 1979
         
$1000 to 4999        
Xu, Tao/Jiang, Yanling ﹡ 徐韬 / 蒋燕玲 ●◆ Stomatology 1977
Xu Zhihua ﹡ 许志华 Physics 1986
Shao, Zheng ﹡ 邵铮 〇□    
Pan Zhaoming 潘兆明 □■ Chinese 1952
Xu, Frank Guangzhao 徐光照 Physics 1986
Sun, Chuan 孙川 Chinese 1991
8203/20 members      
Chen, Chaomei/Wu, Yu 陈朝梅    
Yang, Guohua 杨国华 Economics 1990
Hsu, Shu-Kan/Yang, Yvonne I-Ying 许淑淦 / 杨依颖    
Chou, Cloudman Yunhan 周云汉 □●◆ English 1955
Xu, Ying ﹡ 徐鹰 Physics 1988
Huang, Christopher 黄鑫 □■ Economics 1990
Chen, Yigong 陈亦功 Biology 1988
Luo, Yanan 罗亚南 Biology 1984
SV PRC CC0 硅谷国庆委员会    
Tang, Yi/Yang, Hong 汤漪 / 杨洪 Physics/Economics 1980/1981
Wang, Ling-chi 王灵智    
Wang, Xianping/Cui, Linlin 王献平 / 崔琳琳 Law 1979
Yang, C. Daniel 杨常青 ■□ Chemistry 1980
         
$500 to 999        
Guo, Shengbei 郭胜北 Computer Science 1986
Zou, Gang ﹡ 邹钢 Physics 1988
Zhao, Ming 赵明 Space Physics 1986
Cai, Yong 蔡勇 Physics 1982
Ma, Zili 马自力 Physics 1982
Yao , Zhengui/Tian Yunchao 姚振贵 / 田运超 ◆〇 Chemistry 1982
Deng, Robert(Hang Deng’s son) 邓航之子 Mechanics 1980
Fan, Wei 樊伟 Stomatology 1977
Wang, Yuzhong/Yue, Kaizhi      
Canguo Li 李灿国 Physics 1977
Chen, Jianbin/Shao, Binbin 陈建斌 / 邵斌斌 Math/Biology 1983/1984
Han, Xiaozhe/Wang, Li 韩晓哲 / 王莉 Stomatology 1992
Liang, Xujun 梁续军 Math 1983
Lin, Douglas 林潮    
Liu, Bing 刘兵 Stomatology 1986
Ting-Shun Wu 吴廷训    
Wang, Hao 王浩 Physics 1988
Zhang, Yingru/Ji, Dabo 张应如 / 纪大波    
$100 to 499        
Cheng, Yuan/Ruan Shaomei 程沅 / 阮韶梅 Computer Science/Law 1987/1988
Cong, Rong 从戎 Statistics 1992
Hu, Yue 胡越 Physics 1977
Jiang, Yanling/Jiang, Mei/Xu, Tao 蒋燕玲 / 蒋玫 / 徐涛 Stomatology 1977
Jin, Ying 金璎 Chinese  
Kan , Rui 阚睿 Physics 1980
Liang, Song 梁松 Computer Science 1986
Liu, Cheng 刘诚 Biology 1984
Liu, Shensheng 刘沈生 Economics 1977
Xu, Xin 徐欣 Pharmaceutical 1977
Zhu, Hang 朱杭 Math 1981
Zhu, Jiang 朱江 Math 1995
Zhu, Xiaodong 朱小冬 Math 1985
Zhu, Yanguang 朱延光 Economics 1978
Zhang, Youxue/Xu, Zhengjiu 张有学 / 徐政久 ●★ Geology/Chemistry 1977/1977
Tianjian Huang/Zhen Yuan ﹡ 黄天健 / 袁贞    
Li, Peter Xiaohu ﹡ 李小虎    
Li, Yu 李昱 Physics 1988
Wang, Hongxin 王红欣    
Wei, Guoheng 韦国恒 Physics 1988
Xu, Jiayi 许家移 〇□ Tech. Physics 1991
Yu, Bin 余斌 Physics 1988
Mei Hong/Youheng Shu ﹡ 洪梅 / 舒幼恒    
Xu, Jean 许江彦 Medical 1979
Changhong Wan/Huiling Piao ﹡ 万长虹 / 朴慧玲    
Zhang, Zhongqi/Wang, Rong ﹡ 张忠起 / 王蓉    
Feng, Jun 冯君    
Gao, Ping 高平 Law 1980
He, Qin/Yang, Xiaojun 何沁 / 杨晓骏 Library 1988/1992
Hu, Yining/Chen, di 胡亦宁 / 陈蒂    
Li, Huaixi 李怀玺 Mechanics 1980
Li, Qinmin/Li, Meng 李钦敏    
Ma, Yong/Yang, Yanan 马勇 / 杨雅男 □〇 Physics 1988
Meng, Shuang 孟双 Physics 1988
Moy, Kwok Ming 梅国明 Medical 1953
Qiu, Regina Qi 邱奇    
Yu, Guoliang/Wei, Yingfei 余国良 / 卫颖飞    
Zhou, Hong 周洪 Physics 1988
AnnHua Chinese School 安华中文学校    
He, Mengtao Pete 何孟弢    
Yang, Jane Jie 杨洁    
Lan, Sikun 蓝思堃 Math 1984
Pan, Wenwei 潘文伟 Space Physics 1984
Ruan, Li 阮力 Int’l Relations 1980
Shi, Xudong 施旭东 Chinese 1962
Liu, Cheng 刘成    
Chunhui Liu/Jianhua Yan 刘春晖 / 颜建华    
Kang, Renyue/Gong, Jiansheng 康仁玥 / 巩健生    
Li, Xiuling/Lu, Yi 李秀玲 / 陆艺    
Xu, Xianping/Zhang, Haiyan 徐献平 / 张海雁    
Caring dental Center PLLC      
Chen, Dongxue 陈冬雪    
Chen, Jie 陈杰 History  
Chen, Xiaoying 陈晓莺    
Chen, Yi 陈弈    
Chen, Zehao 陈泽浩    
Cong, Yuanhua      
Dou, Changlin 窦昌林    
Fu, Charlotte X. 傅小双 Law 1980
Gao, Chao 高超 Computer Science 1973
Gao, Man 高漫    
Gao, Yuan 高源    
Guan, Zhiqiang 官志强    
Han, Bin 韩彬    
Hu, Jingshan 胡静珊 Biology  
Huan, Shuye 郇舒叶 Law  
Huang, Yu 黄昱 Mechanics  
Jeff Chow      
Lei, Shuyu 雷述宇    
Li, Jing 李靖 Biology 1980
Li, Qian 李倩    
Li, Xilin 李玺林    
Li, Xingquan 李星泉 Physics 1986
Lin, Hong(Tony) 林宏 Physics 1981
Liu, Jianquan 刘涧泉    
Liu, Lili 刘丽丽 Biology 1984
Liu, Yi 刘毅 Physics 1980
Liu, Zhigang 刘志刚 Physics 1988
Long, Kai 龙凯    
Lu, Xiaofeng 卢晓峰    
luo, Jianying 罗建英    
Miller, Wendy(Tian, Wen) 田雯 Int’l Politics 1984
Peng, Cheng 彭程 Physics 1996
Peng, Danping 彭大平    
Qiu, Ziqiang 邱子强 Physics 1980
Shen, Yongming(Edward) 沈永明 Law 1981
Song, Benbo/Wang, Xuwei 宋本波    
Song, Yun 宋耘    
Wang, Everett Xiaolin 王小林    
Wang, Ke 王珂 English 1985
Wang, Zhuo 王卓    
Wei, Wensheng 魏文胜    
Xu, Xiaoling 徐晓苓 Biology 1979
Xu, Zheng 许诤    
Xue, Victor Weige 薛维珂    
Zhang, Hui 张辉    
Zhang, Jianhui 张建辉    
Zhang, Zhiyi 章志毅 Math 1984
Zheng, Weigong 郑为工    
Zhu, Minyao 朱敏耀    
         
$48 to 99        
Zheng, Zugeng 郑祖庚 Computer Science 1981
Lee, Xuan 李萱    
Cui, Xiao Mei 崔晓梅 Stomatology 1979
Li, Xu 李旭    
Liu, Hongsheng 刘宏胜 Stomatology 1992
Liu, Xinyan 刘昕燕 Stomatology 1990
Qiu, Zhibin 仇志斌 Stomatology 1978
Zhao, Gang 赵刚 Physics 1988
Zhu, Ji      
Zhanjun, Ying