2002 Honor Roll of Donors

Amount Last Name First Name Class State
 $50,000 and above J.T.Tai & Co. Foundation, Inc
 $25,000 to $49,999 Mr. & Mrs. Philip and Shaw -Lwan Hsia Choong
$1,000 to $2,999 Sanchez Yue Hu & Juan L Sanchez ‘77 MA
Tan Ting CA
Cao Yong ‘87 MA
Niu Qian ‘77 TX
Li Meng ‘92 MA
Shi Betty Xudong ‘62 CA
Sun Feng & Jinghua Cao ‘95 GA
Yin Dah Y CA
Wu Jian & Xuening Wu ’77 TX
Cheng Jiping ’77 MA
Luo Weili ’77 FL
$500 to $999 Gao Xiaoping ’77 CA
Wang Yuzhong ’77 CA
Zhang Xiaonan ’77 CA
Xi Xiaoxing ’77 PA
Li Canguo ’77 CA
Lu Dan ’77 NC
Wang Shiguang & Mingling Chen ’77 CA
Hu Yuanhui ’77 MA
Cao Yue ’77 MI
Huang Min ’77 MI
Wu Qian ’77 CO
Chen Xuelei ‘91 CA
Liu Jun ‘91 MO
Feng Jiu ‘87 NY
Bai Jianming ’77 NY
$250 to $499 Chen Guang ‘99 IL
Zhou Qiao ‘87 IL
Guo Min & Guoyan Zhou ‘88 IL
Anonymity IN
Xie Yahong ’77 CA
Hua Zonglu ’77 NY
Tang Pinfang ’77 TX
Liu Tao ‘95 UT
Zheng Xiaoguang ‘91 WA
$100 to $249 Chen Huxiong ’77 CA
Wen Fang ‘89 CA
Wang Yunyan ‘91 MA
Xie Qianghua AZ
Wang Keyang ‘87 TX
Gao Ping CA
Zhao Tiemin & Shuye Huan CA
Zhang Nanyun ‘90 MA
Yen Clifford NY
Anonymity MA
Wang Yuan CA
Huang Libai NY
Tang Dezheng WA
Zhao Rong ‘95 TX
Xu Min ‘91 NC
Zhou Yukun ‘96 CANADA
Jiang Pengcheng CA
Chen Guoqiang ‘90 MN
Li Huaixi CA
Gao Song MA
Wang Hansheng ‘92 PA
Dong Yan ‘94 NY
Zhang Xin-Yu WI
Feng Yanfei ‘92 IA
Fan Ti WA
Xu Zheng CA
Ruan Xuejin & Jun Zhang MN
Yin Yue CA
Wang Jingbo NY
Xu Gang ‘89 MD
Xu Xueqing & Fan Yang ‘90 IL
Ye Yanlin NH
Anonymity MA
Zhang Xuehu MA
Wang Huan NY
$1 to $99 Sang Liyun ‘97 WA
Luo Shujin ‘95 MD
Dai Lanqing ‘90 WA
Luo Jun MN
Gao Ying ‘99 CT
Huang Xin RI
Chen Chen TX
Min Zheng & Jiang Huang IA
Wei Yen
Liu Xia ‘94 LA
Chen Jian ‘91 UT
Xu Hao ‘97 CA
Xia Lili MA
Pan Chanjuan NY
Zhou Shuli ‘90 CA
Zhu Yaxu NJ
Li Ling 95 GA
Wang Yi NY
He Zhou SC
Li Fu CA
Wang Jin ‘91 CA
Hu Xiaojiang ‘88 MA
Ding Yongwang ‘91 MN
Li Xu MI
Li Yipeng OH
Zhu Di MA
Wen Yu MA
Ye Wen MI
Yan Aixin ‘96 NY
Xu Hongwu NY
Li Wen NY
Bao Jianwen LondonUK
Guan Qunying ‘94 NJ
Ding Li ‘94 MD
Song Zhuang PA
Tang Shou & Ming Bi CA
Yang Li ‘94 TX
Ding Xinli OR
Su Wang ‘89 NY
Li Hao WA
Dong Kevin IL
Jiao Xiangmin IL
Wang Jingliang ‘90 NY
Luo Weidong CA
Yan Bingcheng WA
Lei Kai CA
Zhang Xi MA
Jiang Da NC
Xin Bin ‘91 UT
Liu Qiong ‘97 MI
Xuan Guangchi DE
Cai Xinyu NC
Li Weihong NY
Wang Xiaofei IN
Qian Qiongwei MA
Ji Lei PA
Mao Runying WA
Chen Hui MD
Liang Han ‘97 NJ
Jiang Hua ‘91 WA
Li Ji OH
Liu Qiang ‘91 WA
Pei Chunsheng AZ
Tie Haixin CA
Zheng Wei WA
Xu Yan PA
Chen Junye NT
Zhou Ling NY
Wu Qian NC
Zhan Xiaowei CA
LI Di ‘90 MA
Wu Qiang IL
Han Haiyun & Wenday MN
Ding Li FL
Hong Rui MA
Zhang Xigao MN
Jiang Hong NC
Chen Jin C NY
Gao Jing MA
Ma Shisong IL
Zhou Liang IL
Jiang De-En CA
Li Kun MO
Hu Zhaoxia IL
Shen Lixin LA
Yu Guang ‘90 NY
Liu Yong TX
Zhao Jianfei OR
LU Kerr-hsin WI