Honor Roll Contributing to China Earthquake Relief (5)

Date Name Chinese Amount City State
2008-6-23 Chen, Jianguo﹡            1,000.00    
2008-6-23 Zhao, Lu            1,000.00  Rego Park  NY
2008-6-23 Yao, Yisheng﹡              900.00    
2008-6-23 Li, Shusheng﹡              600.00    
2008-6-23 Guo, Xinzhong﹡              400.00    
2008-6-23 Beauchamp, Gary/Beauchamp, Fay            200.00  Philadelphia  PA
2008-6-23 Ding, Qinghua              200.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Feng, Tao              200.00  Honolulu  HI
2008-6-23 He, Hui              200.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Li, Tim              200.00  Honolulu  HI
2008-6-23 The Tropos Group, LLC              200.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Zhang, Zhongxiang              150.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Deng, Xuefei              100.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Fan, Shuitao﹡              100.00    
2008-6-23 Goldstein, Abbe              100.00  Washington  DC
2008-6-23 Komandur, Kanaka﹡              100.00    
2008-6-23 Lee, Harold/Lee, Geraldine              100.00  Honolulu  HI
2008-6-23 McCrea, Thomas/McCrea, Anyu              100.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Nie, Yan Han              100.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Peng, Ke/Du, Jie              100.00  Northbrook  IL
2008-6-23 Wang, Bin              100.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Wei, Lei              100.00  Houston  TX
2008-6-23 Yang, Weiwei                80.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Chandler, Marthe/Jelen, Ted                50.00  Greencastle  IN
2008-6-23 Chen, Xin                50.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Cooper, M Thomas/Cooper, Carol                50.00  Victor  NY
2008-6-23 Jin, Shan                50.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Lindsey, Linda                50.00  St. Louis  MO
2008-6-23 Omara, Philip/Omara, Mary                50.00  Lexington  VA
2008-6-23 Qu, Tangdong                50.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Waipahu Physical Therapy, Inc.                50.00  Waipahu  HI
2008-6-23 Wong, A. Y.                50.00  El Paso  TX
2008-6-23 Zhang, Jiayan                50.00  Acworth  GA
2008-6-23 Kim, Ji Yeon                40.00  Honolulu  HI
2008-6-23 McClain, Charles/ McClain, Laurene              35.00  Berkeley  CA
2008-6-23 Sipe, Deborah/Sipe, Robert                35.00  Portland  OR
2008-6-23 Shelton, Sequoria Renea                30.00  Nashville  TN
2008-6-23 Venisnik, Kevin/Johnston, Thomasina              30.00  Scottsdale  AZ
2008-6-23 Grissom, Harriette                25.00  Asheville  NC
2008-6-23 Marion, Michele/Ordway, Mark                25.00  Phoenix  AZ
2008-6-23 Miller-Antonio, Sari/Antonio, Mark                25.00  Turlock  CA
2008-6-23 Philip, Sheilah                25.00  Overland Park  KS
2008-6-23 Thomas, Mark/Thomas, Lucy                25.00  Bryan  TX
2008-6-23 Wallerius Cuthrell, Kristine                25.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Hu, Jia                20.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Lin, Yueh-Chuen                20.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Tanaka, Drusilla                20.00  Honolulu  HI
2008-6-23 Wang, Kin Lik                20.00  Honolulu  HI
2008-6-26 Shen, Lingling﹡            1,500.00    
2008-6-26 Chen, Jianbin/Shao, Binbin 陈建斌/邵斌斌            500.00  Edison  NJ
2008-7-3 Ren, Yongfu﹡              200.00  Novi  MI
2008-7-7 PKUAA – DC          10,000.00  Rockville  MD
2008-7-9 Oriental Imports, Inc.              300.00  El Paso  TX
2008-7-14 Chen, Xiangkui﹡              200.00    
2008-7-21 Brookhaven Science Associates              500.00  Upton  NY
2008-7-21 Chau, Eileen              161.70  Honolulu  HI
2008-7-21 Casey, Rosemary              100.00  Honolulu  HI
2008-7-21 Chou, Ming-Yi              100.00  Honolulu  HI
2008-7-21 Fox, Carol              100.00  Honolulu  HI
2008-7-21 Miller, Wendy              100.00  Richmond  CA
2008-7-21 Shapiro, S & P              100.00  Honolulu  HI
2008-7-21 Whittington, Henry & Ronaele              100.00  Kailua  HI
2008-7-21 Gurkas, Linar & Hakki                50.00  Columbas  GA
2008-7-21 Jones, David                50.00  Atlanta  GA
2008-7-21 Cope-Kasten, Vance & Janilyn                30.00  Ripon  WI
2008-7-21 Marchall, William & Betty                25.00  Honolulu  HI
2008-7-21 Staff, Martha/Holdaway, Charles                25.00  Honolulu  HI
2008-8-13 Simons, James H.        113,500.00  New York  NY
2008-8-13 Xia, Ren﹡              800.00  Los Angeles  CA
2008-8-13 Zhou, Anjun﹡              120.00    
2008-9-4 Xiong, Shu﹡            2,500.00  Bellaire  TX
2008-9-4 Zhang, Libo﹡            2,000.00  Houston  TX
2008-9-4 Ying, Zhanjun﹡            1,450.00  Fremont  CA
2008-9-4 Mao, Aimee﹡            1,000.00  Katy  TX
2008-9-4 Wang, Zhijing﹡            1,000.00  Sugar Land  TX
2008-9-4 Yang, Huiying﹡              100.00    
2008-9-16 Wang, Li﹡              250.00    
2008-9-16 Tang, Hong﹡              150.00    
2008-9-16 Wang, Hong﹡              100.00    
2008-9-25 Huang, Tao﹡              500.00  Redmond  WA
2008-9-30 Ding, Yuanhua/Liu, Mei﹡            1,400.00  Southborough  MA
2008-10-7 Ge, Shanyou﹡              100.00    
2008-10-9 Liao, Xiaoling﹡            1,001.23    
2008-11-3 Wang, Kelly﹡              300.00    
2008-11-3 Lily Li﹡              300.00    
2008-12-3 Ye, Tianshu﹡              500.00  Union City  CA
2008-8/13-9/16 Lisa Chohlis﹡              300.00    

Notes: * matching gifts