2011 Honor Roll of Donors

□ Scholarship
▲ Infrastructure

■ Research
★ General Fund

△Faculty
○ Voluntary Service

● International Exchange
♦ Others

Donor Chinese Name For
$500,000 and above   
Leo Koguan Foundation   □▲△ 
Wallace H. Coulter Foundation   ■★
$250,000 to $499,999   
J. T. Tai &Co. Foundation  
$100,000 to $249,999   
The American Sun Yat-sen Sparticus Trust   
Singapore-China Foundation   
Golden Agri-Resources Ltd   
Chen, Hong/Liu, Lynn   
$10,000 to $99,999    
Foundation for the future    ■ 
Shia, Soming 夏寿民
Choong & Hsia Foundation    ■□△
Xin Cheng Foundation   
The Steno Trust   
$5,000 to $9,999    
Xie, Pengfei   
Deng, Kun/Deng, Zhen   
$2,500 to $4,999    
Ling, Jack   
Greater Kansas City Community Foundation   
Hu, Ningmei 胡宁梅
Zhang Foundation   
Zhao, Xiaolan   
Tang, Yi   
Xu, Ying   
Zou, Gang   
$1,000 to $2,499    
Chang, Jaw Kang 张肇康
Chen, Yigong   
Li, Danxi 李丹西
Ouyang, Wenjun 欧阳文军
Song, Wenjie/Zhou, Ping 宋文捷/周平
Ye, Xi   
Zhao, Ping   
Ding, Yueyun 丁月云
Chen, Chaomei/Wu, Yu   
Huang, Xiaodong   
Zhao, Hong 赵红
Chevron    u★﹡
Microsoft    □★﹡
Chou, Bilin    ■ 
Guo, Gary/Li, Jin   
Li, Longtang/Du, Shumin 李龙堂/杜淑敏
Cheng, Yuan   
Dragon Travel LLC   
Gao, Ping   
GSB Podium Advisors LLC   
Hu, Dapeng/Pan, Y Grace   
Hu, Jing-shan   
Huang, Christopher   
Kwan, Lisa   
Li, Huaixi   
Liao, Xiaoling 廖晓伶
Paul HK Wong, CPA   
Peng, Chengbin    
Wang, Guangyu Gary/Chen, Yusheng Vivien   
Wang, Hongbin/Xu, Ying  
Wang, Nan/Jing, Min James   
Wei, Dong 魏东
Wu, Baojian/Zhao, Weihua  
Xia, Tingkang 夏廷康
Zhang, Suhua 张苏华
Chen, Qianhui Henry   
Zhao, Jin   
Zou, Zhou   
$500 to $999   
Chen, Yinong   
Niu, Qian   
Zou, Lihui/Luo, Biao 邹丽晖/罗飙
Zhao, Ming   
Chang, Gene   
Ge, Zhiyu   
Hu, Xinghua 胡兴华
Huang, He/Yan, Ni   
Huang, Yan 黄雁
Jin, Ruth   
Liu, Hui/Tang, Xinyu 刘晖
Liu, Shihai   
Nan Hai Co.   
Peng, Lin   
Wang, Chenyang 王晨扬
Wang, Yuzhong/Yue, Kaizhi 王玉中
Zhang, Wentao/Yang, Jihong 张文涛/杨蓟红
Zhao, Yiping 赵奕平
Zhou, Fei/Lu, Bin   
Zhu, Minyao   
$250 to $499    
Savani, James   
Chen, Hua 陈华
Pan, Qisheng/Ma, Li   
Zou, Yue 邹悦
Huang, Wenrong 黄文嵘
Chen, Xu   
Huang, Tianjian/Yuan, Zhen 黄天健/袁贞
Zhao, Chao/Zhao, Xuejie   
Ge, Xue   
Chen, Hong/Sun, Yong 陈红/孙勇
Genentech    □﹡
Liu, Kai   
Wang, Bo Qing 王柏青
Wang, Yulei   
Yang, Liming 杨黎明
Zhao, Qiong   
$100 to $249    
Yang, Qingwu   
Shi, Xudong/Pan, Zhaoming    u
Li, Chun/Chen, Wei   
Liu, Dahui   
Chai, Baolong   
Chang, Qiang   
Chao, Yu   
Cheng, Xuejian 程学俭
Feng, Xiahong   
Golden State Advisors, LLC   
Huang, Mingjuan   
Li, Danqing/Xiao, Jinsong 肖劲松
Liu, Jiyang   
Luo, Jianyuan   
Mao, Jinsong   
Moy, Kwok Ming 梅国明
Qiu, Jian 邱健
Shao, Jiping   
Song, Xianghui/Peng, Yuan 宋向晖/彭源
Chen, Hua 陈华 ★ 
Fu, Charlotte 傅小双 ★ 
SUN POS   
Xu, Qiang/Zhao, Liang 徐强/赵亮
Zhan, Pu/Wu, Minwan 展璞/吴明万
Zhang, Ju Richard   
Zhu, Gaozhong   
Li, Hui   
Li, Rui   
Zhou, Liqiang   
Yang, Wenyu   
Hao, Xiaolin   
Wu, Yansheng 吴燕昇
Zhang, Bingzi   
Lou, Xinyue   
Huan, Shuye/Zhao, Tiemin   
Merck    □﹡
Shu, Youheng/Hong, Mei   
Cai, Yang 蔡扬 u
Huang, Lin    u
Lan, Sikun    
Lee, Julia C.    u
Ren, Xiaoshan 任晓珊 u
Ding, Min 丁敏  
Guo, Ailan 郭爱兰
Han, Xuemei     
Houston Beida Alumni Association   
Jing, Linhong   
Li, Leyu   
Li, Su   
Liu, Heping/Liu, Yue   
Mao, Hongyuan   
Ning, Feng/Xiao, Karen 宁峰 ★ 
Ruan, Li     
Sun, Shajing 孙沙京  
Sun, Xiufeng   
Tao, Weiqiong     
Wang, Lintao    
Wang, Rongxun     
Wang, Xue   
Xu, Wei   
Yin, Hong Daniel/Lu,Lu   
Ying, Shihong 应时红
Zhang, Feng   
Zhang, Zhiyi   
Zhao, Xiao-Mei    
$1 to $99   
Cai, Mingbo   
Zhou, Shukang     
Albers, Jenny 彭常春  
Guan, Xiao-Pei     
Ou, Rong     
Zhang, Qingfeng     
Philip, Sheilah     
McCalpin, Sara Judge 江芷若