2003 Honor Roll of Donors

Amount Name Category
$50,000 and above J.T. Tai & Co. Foundation, Inc.
$25,000 to $49,999 Choong Mr. & Mrs. Philip and Shaw -Lwan Hsia Choong
$10,000 to $24,999

 

GE Foundation
Chinese-American Sciense and Technology
$5,000 to $9,999 Choong Ms. Yvonne C. Choong
$2,500 to $4,999

 

Pan Zhaoming & Shi Betty Xudong ◆ ■
Greater Kansas CityCommunity Foundation
$1,000 to $2,499

 

 

 

 

 

 

 

Wells Fargo
Yian Li-Shian Yian
Chang Henry s. & Lisa Chang
Wu Xiangjun & Lu, Xueling
Li Meng
Hong Hshi
Chou Cloudman ◆ ■
Lee Rechard
$500 to $999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Yong & Ti Fan & Runying Mao
Li Ying & Xing, Guanbin
Lee Samuel & Siok Chin Lee
Shen Hiram
Lai Zhongwen
Lu Weimin & Yang Haichen
Guo Steven Y. & Keqin Sun
Yang Xiaoyu
Deloitte & Touche
Gao Ping Gao ■ ◆
Hu Jiangshan ■ ◆
$250 to $499

 

 

 

 

Yuan Amy Yuan
Anonymous
Sun Donghui
Wang Yaping
Chu Zhonghua & Wang Haitao & Wang Simin
$100 to $249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhang Ying & Ge, Zhiytu
Yin Dah N.
Wang Jinghua
Anonymous
Liu Song
Wan Qiming & He, Xiaoli
Yuan Xiangming
Sun Xiangdong & Lin, Shuqun
Philedelphia of PKUAA
Huang Wei
Xu Wenge & Wu, Xinqin
Lan Sikun & Liu, Li ◆ ■
Zheng Zhenyi & Wang, Li-Jean
Deng Hang & Shen, Kai
Zhang Hongyue & Yu, Jian Qiu
Yang Huiying
Xue Shanyan & Zhang, Jianzhong
Chen Yuqing & Ma, Dajing
Ma Shaoqing
Li Lin
Yang Weiying & Zou, Jinming
Song Xiangjin
Luo Yanan
Liu Chen Liu
Huang Zhixiang Huang
Lin Xi Lin
Jiang Ling Jiang
Yin Yue Yin ■ ◆
Wang Huan
Yin Daniel H.
Liang Bo & Wang, Wei
Mao Zhiqiang
Wang Xiaoling
Huan Shuye & Zhao, Tiemin ◆ ★
Allen Signs, Inc.
Wang Fahui
You Nanchang & Deng, Minglin
Cui Huiping & Chen, Wei
Cao Lequn
Liu Xin
Ames R.T. & Bonnie Y
Brown Ronald C. & Mang Mang Brown
Dong Xin
Pan Wenwei
Xu Zheng
Jin Ying
Anonymous
Anonymous
Hua Haifeng & Zhang, Hongdi
Huang Lin
Xue Wenqiong
Rong Yao
Shi Xinping
Gao Julie & Han Lee
Wang Gang
Tsao Alan & Pan, Katie
Zhou Yixin
Yuan Yu & Wang, Yajun
Sun Xiaoping & Yang, Hong
Zhang Jian & Qu Xinhua
Huang Xiangdong
Ye Xiaozheng
Zhang Jian
Qiu Ziqiang
$10 to $99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yen Mr. Clifford T. S. Yen
Liao Yong
Chen Yu
Liu Jianjun & Li, Qi
Ji Lei
Zhou Chao & Cai, Zhen
Li Chunyan
Shen Haipeng
Tian Lijun
Wang Dachao & Zhang, Yun
Wang Qinghong
Wen Haiming
Louie Elaine
Chen Lin
Lin Jian & Li, Yuhong
Peng Dachun & Che, Tianyue
Huang Yuming & Wang, Weihua
Mitterhoff Daniel J.
Lee Yeu-Tsu, Margaret
Zhao Ming
Li Jianbo & Song, Yun
Wang Yongjie
Wang Xiaodong
Yang Xiaojun
He Qin
Gan Lu
Ren Xiaoshan
Zhou Hong
Gao Feng
Wang Yize & Luo, Ying
Yin Jing
Zhou Wensheng
Yang Dawn Duan & Zhao, Paul
Johnston David W.
Wang Simin*
Wang Sixue
Zhang Yin
Chen Jisha
Yang Lihong
Wang Wen-Ling
Han Shaohua
Anonymous
Yin Yue
Li Xuefeng
Li Hongmei
Zhang Qi
Xu Ying
Jia Aiying
Zhang Liangyue
Li Meng
Zhou Yan
Xie Ding Guo
Chen Guangshun
Luo Jianying
Lu Zhengyu
Ji Minhong
Lu Liuliu
Li Peng & Wang, Ying
Feng Manhong
Yang Ying
Zhang Jian
Liu Dahui
Zhu Feng
Tang Jianyong
Ge Fan
Jiang Xinyan
Ma Jingguo
Zhang Junjie
Liang Mingtian
Zhu Jingwei
Wu Jing
Zhang Xiaowei
Lei Kai
□ Scholarship
△ Endowment/Fund
○ School/Department
★ Unresticted
◆ Special Program, SARS
﹡ Matching Gift
■ Love Beida