2015 Honor Roll of Donors

□ Scholarship
▲ Infrastructure

■ Research
★ General Fund

△Faculty
○ Voluntary Service

● International Exchange
♦ Others

 Name Purpose
$500,000 and above
J.T. Tai & Co. Foundation, Inc.戴氏基金会 □△★●
Leo KoGuan Foundation 廖凯原基金会 □■△★
Jones Day Foundation 众达基金会
$100,000 to $499,999
Golden Agri International 金光农业
Qualcomm □★
$10,000 to $99,999
The Simons Foundation ■★
Choong & Hsia Foundation 钟夏基金会
Li Ai 李艾
Xin Cheng Foundation
Saga Technologies
PKUAA S. CA 南加州校友会
$5,000 to $9,999
Goldman, Sachs & Co. ●□
Evans Lam
The M & D Foundation
Woo Helen C.胡余锦明
$2,500 to $4,999
Fu Shengqian
Yu and Wei Foundation
Conoco Philips
Ye Xi 叶曦 □●
Zhang Foundation
Lendmerit Inc.
$1,000 to $2,499
JC Research & Consulting Inc.
Niu Qian 牛谦 □▲
Xu Ying 徐鹰
Chevron □★
Chou Bilin 周云汉 □♦
Kelvin Chang张抗 □♦
Li Huaixi 李怀玺
Wang Yuzhong 王玉中
Xia Tingkang 夏廷康
Zou Gang 邹钢
Fang Zhenyu
Wu Jian 吴建
Wells Fargo □★
Chu Naiming 储乃明
Chang Jin常劲
Lu Haige
ACB SciTech, Inc.
Chen Jiqiang
Gang Dongjun 冈栋俊
Hua Zonglu 华宗璐
Liu Naili 刘莱莉 □♦
Mu Qiaozhen
The Aihua Foundation, Inc.
Tian Nian
Yu Zhen
Zhu Jinhong
Zhu Xiangdong
$500 to $999
Genentech ■□
Zhao Ming 赵明
Ma Yuanmei 马元梅
Li Jianlin 李健霖
Qian Kun
Song Shenghua
You Nanchang
Bai Jianming
Chen Jiansheng 陈健生
Liu Fong
Zhang Hongyu
Huan Shuye 郇舒叶
MVC Pro, Inc
BHP Billiton
Wang Guangyu 王光宇
Cheng Peng 成朋
Ge Zhiyu 葛之宇 □★
He Xiaoyi 何筱毅
Hu Yuanhui 胡远晖
Hu Yue 胡越
Ji Xiao
Li Hui
Li Zhengrong
Shan Ming 单铭
The Air Products Foundation
Wang Kaiyuan
Wong Hon-Keung
Wu Ning 吴宁
Xi Xiaoxing 郗小星
Yang Xiancheng 杨先诚
Zhang Xiaonan
Zhang Daming 张大鸣
Zou Zhou 邹舟
$100 to $499
Hu Huiyong 胡慧勇
Wu Minwan 吴明万
Xu Qiang 徐强
Wang Tuo
Zhang Jiabing
Shi Xudong 施旭东 ★♦
Microsoft
Gao Ping 高平 ○♦
Ding Lei
Liao Bing 廖冰
Liao Xiaoling 廖晓伶 ○△
Tang Yi 汤漪
Wang Shiguang 王世光
Xie Pengfei 谢鹏飞
Zhou Liqiang
Jefferies LLC
Song Wenjie 宋文捷
Wu Jin 吴觐
Google
Lee Julia 李中
Tong Jiajun
Chang Qiang
Chen Jianmin
Cui Xu
Dai Guohao
Guo Xiaowen 郭晓雯
Li Haixia
Lu Yimin
Lu Dan 吕丹
Oracle
Pantomics, Inc.
Shea Jing
Su Hui
Tang Jingjing 唐京京
Wu Peide
Zhao Hong 赵红
Zhu Xiaohong
Jiang Ruhong
Song Lingfeng 宋凌峰
Ye Ling
Wang Rong 王融
Lan Sikun 蓝思堃
Pan Zhaoming潘兆明
Cao Hua
Chen Hong
Chen Xiaonan
Chen Xi 陈曦
Steven Cheng 程雁
Cui Changhai
Fan Jinhong
Gao Fuchun
Gong Qizhi
Gu Weigang顾文刚
Gu Zhenyu
Gu Wei 顾伟
Guan Mingwei
Guo Chunwei
Guo Shengbei 郭胜北
Han Xuemei 韩雪梅
Hao Zhongning
Hou Qunfang
Hu Fangqi 胡芳琪
Huan Bingfang
Huang He 黄河
Ji Minhong
Ruth Jin 金路德
Li Bilian
Li Jin
Li Liyang
Li Qi
Li Hong 黎虹
Liu Hong
Lou Xinyue 楼新跃
Paperbox Inc.
Peng Lin 彭林
Pfizer Foundation
Ping Dongsheng
Qiu Jian 邱健
Shell Oil Company Foundation
Su Fei 苏菲
Tang Guangqing
Tao Weiqiong 陶伟琼
UBS
Wang Jing
Xiao Jinsong 肖劲松
Xin Xing
Yang Yi
Yang Zhuoying
Zeng Hao
Zhang Dahong
Zhang Jinwei 张金伟
Zhang Zhiyi 章志毅
Zheng Jianbiao
Zheng Chuangjie 郑创捷
Zhou Lan
Zhou Na
Zhou Ying
Zhou Hong 周洪
$1 to $99
Li Chun
Dai Yang
Zhu Yang
Zhu Yaxu □★
Chen Xin
Chen Anli 陈安莉
Guan Xiaopei 管晓培
Guo Dajie
Jia Xiaoyu
Jiang Xiaoli
Li Gangqiang
Li Xinping
Pan Xiaoxiao
Sawyer Shen
Song Nan
Sun Dingding
Wang Weihu
Wang Yan 王彦
Wang Zhiwei 王志伟
Yang Xuan
Yang Yan
Bonnie Yuan
Zang Tong
AmazonSmile Foundation
Liang Xi
Ma Yue
Wei Ning
Anonymous Donor
Hu Dapeng 胡大鹏
Merck
Morning Fresh Food Inc
Shi Hong
Wang Huijun
Wang Junhua
Yang Min
Gong Guoxi
Hua Ti
Huang Xiaofeng
Yan Bo
Yang Wenyan 杨文艳
Kurt Chen
Li Yangbing 李阳冰
Wang Zikun